20
สิงหาคม
2561
รายละเอียด
IP 54.225.38.2
ออนไลน์ 12 คน
จำนวนผู้เยียมชม 259,875 คน
  Skip Navigation Links
รับสมัครเรียนวิชาชีพ...ฟรี ๒๕๕๙/๒
ประกาศวันที่ :

                 

                  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

                                เปิดรับสมัครอบรมและฝึกวิชาชีพ...ฟรี !!!

 

                  หลักสูตร 720 ชั่วโมง ได้แก่ เสริมสวยสตรี ตัดผมชาย ตัดเย็บเสื้อผ้า

          คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การโรงแรม

 

                  หลักสูตร 360 ชั่วโมง ได้แก่ นวดแผนไทย อาหารและเบเกอรี่

 

                  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

                           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร.๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐  

 

                                               #      #     #

หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th