23
กรกฎาคม
2561
รายละเอียด
IP 54.81.244.248
ออนไลน์ 28 คน
จำนวนผู้เยียมชม 255,205 คน
  Skip Navigation Links
ร่วมงาน "เขมาวิชาการ แนะแนวการศึกษาและอาชีพ"
ประกาศวันที่ :

 

                           ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ร่วมงานนิทรรศการ

                    "เขมาวิชาการ แนะแนวการศึกษาและอาชีพ" ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อำเภอเมือง

                    จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

 

                           โดยกิจกรรมภายในงาน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง                                      

   

จังหวัด

นนทบุรี ได้ร่วมประชาสัมพันธ์หน่วยงาน พร้อมสาธิตแนะแนวอาชีพตัดผมชาย                            

 

 

 

อาชีพเสริมสวยสตรี อาชีพนวดแผนไทย ให้กับนักเรียนและประชาชนที่เข้าร่วมงาน                       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ซึ่ง

มี

ความสนใจในด้านการศึกษาและประกอบอาชีพ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 # ...ชมภาพกิจกรรมเพิ่มได้ที่ : facebook ศูนย์ฯ ... #   

 

หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th