23
กรกฎาคม
2561
รายละเอียด
IP 54.81.244.248
ออนไลน์ 28 คน
จำนวนผู้เยียมชม 255,206 คน
  Skip Navigation Links
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนลักษณะสำคัญองค์การ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศวันที่ :

 

                            นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี

                    และครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแผนงานและ

                    วิชาการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนลักษณะสำคัญองค์การ ประจำปี ๒๕๕๙

 

                           จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ระหว่างวันจันทร์ ที่ ๑๑ และวันอังคาร

                    ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น ๓ กรมกิจการสตรีและสถาบัน

                    ครอบครัว ซึ่งมีนายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

                    เป็นประธานเปิดการประชุม

 

                           ดยในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายถิระ ถาวรบุตร ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท

                    การจัดการคุณภาพ จำกัด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร "ทบทวนลักษณะสำคัญองค์การของ

                    กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว" เพื่อเป็นการแนะนำทิศทางการระดมความคิดเห็น

                    ร่วมกันของตัวแทนคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการสตรี

                    และสถาบันครอบครัวทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เข้าร่วมประชุม.

 

                    ภาพข่าว : https://www.facebook.com/pr.sorkor

 

 # ...ชมภาพกิจกรรมเพิ่มได้ที่ : facebook ศูนย์ฯ ... #  

หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th