23
กรกฎาคม
2561
รายละเอียด
IP 54.81.244.248
ออนไลน์ 22 คน
จำนวนผู้เยียมชม 255,199 คน
  Skip Navigation Links
ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศวันที่ :

 

                           ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรมวันเด็ก

                   แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                   ภายใต้  ชื่องาน "พม. Wonderland ดินแดนสนุก ปลูกปัญญา? จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ ๙

                   มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๙ ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี

                   จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรี

                   ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด

 

                           ภายในงาน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ได้ร่วม

                   กิจกรรมในโซนที่ ๓ "ทำดี มีอาชีพ" เป็นโซนกิจกรรมให้ความรู้ด้านการฝึกอาชีพและการให้

                   บริการจากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

                   โดยให้บริการตัดผมชาย เสริมสวยสตรี และนวดฝ่าเท้า พร้อมให้ความรู้เรื่องการฝึกอบรม

                   วิชาชีพดังกล่าวแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนผู้ที่มีความสนใจที่เข้าร่วมงาน

 

                           ตามนโยบายของรัฐบาลที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะ

                   รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้คำขวัญวันเด็กว่า "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่

                   อนาคต" และสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวง พม. ในกรอบแนวคิด การส่งเสริมค่านิยม

                   คุณธรรม จริยธรรม การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ โดยเน้นให้

                   เป็นการสร้างความรู้ ความสนุกสนาน และเพิ่มทักษะต่างๆ ให้กับเด็ก เยาวชน.

 

                   ภาพข่าว : http://www.thaigov.go.th/ และ https://www.facebook.com/pr.sorkor

 

 # ...ชมภาพกิจกรรมเพิ่มได้ที่ : facebook ศูนย์ฯ ... #  

หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th