23
กรกฎาคม
2561
รายละเอียด
IP 54.81.244.248
ออนไลน์ 20 คน
จำนวนผู้เยียมชม 255,197 คน
  Skip Navigation Links
ทำบุญปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙
ประกาศวันที่ :

 

                         ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตร

             ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ โดยมีท่านวัลลภ พลอยทับทิม อดีตปลัด

             กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธี นำคณะข้าราชการ 

             เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ ที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ o" น.

 

 # ...ชมภาพกิจกรรมเพิ่มได้ที่ : facebook ศูนย์ฯ ... #    

หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th