23
กรกฎาคม
2561
รายละเอียด
IP 54.81.244.248
ออนไลน์ 29 คน
จำนวนผู้เยียมชม 255,207 คน
  Skip Navigation Links
รับมอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนหน่วยงาน
ประกาศวันที่ :

 

                           นางรังสินี ทองชมพู หัวหน้าฝ่ายอบรมและฝึกวิชาชีพ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ

                   ครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์ชาเขียวพร้อมดื่ม จำนวน ๑๐๐ หีบ

                   จากคุณยอดชาย ปั้นดี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์

                   จำกัด (มหาชน) (TACC) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงาน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๗

                   มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.

หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th