23
กรกฎาคม
2561
รายละเอียด
IP 54.81.244.248
ออนไลน์ 30 คน
จำนวนผู้เยียมชม 255,208 คน
  Skip Navigation Links
ประกาศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 63 รายการ
ประกาศวันที่ :

 

     ด้วยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 63 รายการ โดยขายทอดตลาดด้วยการประมูล

 

      ผู้ประมูลสามารถติดต่อสอบถามและขอดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เลขที่ 78/3 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 ในวันเวลาราชการ และยื่นประมูลวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.

 

 

(สามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หัวข้อเอกสารเผยแพร่ของศูนย์) 

แหล่งข้อมูล :
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th