23
กรกฎาคม
2561
รายละเอียด
IP 54.81.244.248
ออนไลน์ 31 คน
จำนวนผู้เยียมชม 255,209 คน
  Skip Navigation Links
เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน ๑ คัน
ประกาศวันที่ :

                                                        ประกาศ  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

                                              เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน ๑ คัน

                                                          - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

              ด้วย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยขายทอดตลาดด้วยการประมูล

 

   ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๗๘/๓ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราช การกำหนดยื่นประมูลในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

 

                                              - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

         (สามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หัวข้อเอกสารเผยแพร่ของศูนย์)

แหล่งข้อมูล :
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th