20
สิงหาคม
2561
รายละเอียด
IP 54.225.38.2
ออนไลน์ 11 คน
จำนวนผู้เยียมชม 259,874 คน
  Skip Navigation Links
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)
ประกาศวันที่ :

  
 
 
 
 ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
 
 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)
 
 ตามที่ได้มีประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัวภาคกลาง  จังหวัดนนทบุรี  
 ลงวันที่ ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ได้ประเมินความรู้
 ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น
 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
 ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 


 
 สามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หัวข้อเอกสารเผยแพร่ของศูนย์

                                        (อยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอในหน้าแรก)  

แหล่งข้อมูล :
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th