23
กรกฎาคม
2561
รายละเอียด
IP 54.81.244.248
ออนไลน์ 17 คน
จำนวนผู้เยียมชม 255,194 คน
  Skip Navigation Links
ประกาศเผยแพร่แผนการปรับปรุงต่อเติมอาคารแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าพร้อมสิ่งประกอบ
ประกาศวันที่ :

      ประกาศเผยแพร่แผนการปรับปรุงต่อเติมอาคารแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าพร้อมสิ่งประกอบ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ เอกสารเผยแพร่ของศูนย์ฯ 

แหล่งข้อมูล :
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th