23
กรกฎาคม
2561
รายละเอียด
IP 54.81.244.248
ออนไลน์ 18 คน
จำนวนผู้เยียมชม 255,195 คน
  Skip Navigation Links
ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด รถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน ๑ คัน
ประกาศวันที่ :

                                                                           

 

                                                                               ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

                                    เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด รถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน ๑ คัน

                                                   - - - - - - - - - - - - - - - - - -

           ด้วย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด รถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน ๑ คัน (รถตู้) โดยขายทอดตลาดด้วยการประมูล

 

            ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลสามารถติดต่อสอบถามและขอดูรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ที่ ๑ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ และยื่นประมูล วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในเวลา ๑๐.๐๐ น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ที่หมายเลข๐-๒๕๘๓ -๘๓๕๐ ต่อ ๑๓ ในวันและเวลาราชการ.

 

                                       - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

                     (สามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หัวข้อเอกสารเผยแพร่ของศูนย์)    
แหล่งข้อมูล :
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th