23
กรกฎาคม
2561
รายละเอียด
IP 54.81.244.248
ออนไลน์ 6 คน
จำนวนผู้เยียมชม 255,183 คน
  Skip Navigation Links
ประกาศ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจากการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม
ประกาศวันที่ :

                                            ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

                                   เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา

                                                       - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

        ตามที่มีประกาศ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่องให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นั้น

 

     บัดนี้ การเลือกสรรผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี.

  

                                            - - - - - - - - - - - - - - - - - -


                            สามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หัวข้อเอกสารเผยแพร่ของศูนย์

                                                    (อยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอในหน้าแรก)    

แหล่งข้อมูล :
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th