23
กรกฎาคม
2561
รายละเอียด
IP 54.81.244.248
ออนไลน์ 11 คน
จำนวนผู้เยียมชม 255,188 คน
  Skip Navigation Links
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา
ประกาศวันที่ :

                           ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

                                   เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา

                                                       - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

              ตามที่มีประกาศ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมา ในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามเอกสารแนบในหัวข้อเอกสารเผยแพร่ของศูนย์ฯ

 

   ทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ให้มารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙๐๐น. 

                                            - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

                            สามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หัวข้อเอกสารเผยแพร่ของศูนย์

                                                    (อยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอในหน้าแรก)    
แหล่งข้อมูล :
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th