23
กรกฎาคม
2561
รายละเอียด
IP 54.81.244.248
ออนไลน์ 8 คน
จำนวนผู้เยียมชม 255,185 คน
  Skip Navigation Links
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องการขายทอดตลาดทรพย์สินชำรุดประเภทเครื่องพิมพ์ ของโรงพิมพ์ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลางจำนวน ๑๒ รายการ
ประกาศวันที่ :

                                                                      ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

      เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดประเภทเครื่องพิมพ์ ของโรงพิมพ์ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีถาคกลาง

                                                   - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

              ด้วย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะจำหน่ายทรัพย์สินชำรุดประเภทเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยขายทอดตลาดด้วยการประมูล

 

   ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๗๘/๓ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  และยื่นประมูล วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในเวลา ๑๑.๐๐ น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ที่หมายเลข ๐-๒๕๘๓-๘๓๕๐ ต่อ ๑๓ ในวันและเวลาราชการ.

 

                                       - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

                     (สามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หัวข้อเอกสารเผยแพร่ของศูนย์)    

แหล่งข้อมูล :
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th