23
กรกฎาคม
2561
รายละเอียด
IP 54.81.244.248
ออนไลน์ 10 คน
จำนวนผู้เยียมชม 255,187 คน
  Skip Navigation Links
รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศวันที่ :

                           ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

                                      เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

                                                   - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

              ด้วย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมา ในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานในกลุ่มงานแผนงานและวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐.-บาท 

 

   ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๗๘/๓ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ที่หมายเลข ๐-๒๕๘๓-๘๓๕๐ ต่อ ๑๓ ในวันและเวลาราชการ.

 

                                       - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

                     สามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หัวข้อเอกสารเผยแพร่ของศูนย์

                                               (อยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอในหน้าแรก)   

แหล่งข้อมูล :
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th