23
กรกฎาคม
2561
รายละเอียด
IP 54.81.244.248
ออนไลน์ 4 คน
จำนวนผู้เยียมชม 255,181 คน
  Skip Navigation Links
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ประกาศวันที่ :

 

                              กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้มูลมาตรการ

                    ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ซึ่งผู้สนใจ

                     สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้เลยคะ http://www.owf.go.th/wofa/home.php?

                     mode=normal&mod=news.news_inner_detail&id=681&searchMonth&searchYear

แหล่งข้อมูล :
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th