23
กรกฎาคม
2561
รายละเอียด
IP 54.81.244.248
ออนไลน์ 17 คน
จำนวนผู้เยียมชม 255,213 คน
  Skip Navigation Links
เปิดรับสมัครผู้ใช้บริการรุ่นที่ ๕๖ (เรียนฟรี)
ประกาศวันที่ :

                                               ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัคร

                     ผู้ใช้บริการรุ่นที่ ๕๖ ในหลักสูตร ๗๒๐ ชั่วโมง (๑.หลักสูตรเสริมสวยสตรี ๒.หลักสูตรตัดผม

                     ชาย ๓.หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า ๔.หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๕.หลักสูตรอาหารและเบเกอรี่

                     และ๖.หลักสูตรการโรงแรม) หลักสูตร ๓๖๐ ชั่วโมง (หลักสูตรนวดแผนไทย)

 

                                ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่หน่วยงานในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่

                     วันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ถึง วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

                      โทร.๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ ต่อ ๑๔ หรือ ๑๙ (ฝ่ายอบรมและฝึกวิชาชีพ). 

แหล่งข้อมูล :
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th