20
สิงหาคม
2561
รายละเอียด
IP 54.225.38.2
ออนไลน์ 24 คน
จำนวนผู้เยียมชม 259,887 คน
  Skip Navigation Linksหน้าแรก > ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙ บทที่ ๔ สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย (8-5-11) [ วันที่ : 05-09-2017 ]
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙ บทที่ ๓การพัฒนาศักยภาพบุคลากร [ วันที่ : 05-09-2017 ]
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ บทที่ ๒ ฝึกอาชีพนอกสถาบัน [ วันที่ : 05-09-2017 ]
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙ บทที่ ๒ ฝึกอาชีพภายในสถาบัน [ วันที่ : 05-09-2017 ]
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ บทที่ ๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการฯ [ วันที่ : 05-09-2017 ]
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ บทที่ ๒ กลุ่มแผนงานฯ [ วันที่ : 05-09-2017 ]
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ บทที่ ๒ ฝ่ายบริหารทั่วไป [ วันที่ : 05-09-2017 ]
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ บทที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป [ วันที่ : 05-09-2017 ]
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (คำนำ สารบัญ) [ วันที่ : 05-09-2017 ]
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ปก) [ วันที่ : 05-09-2017 ]
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [ วันที่ : 19-02-2013 ]
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ [ วันที่ : 18-02-2013 ]
 
เว็บไซต์พันธมิตร
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th