20
สิงหาคม
2561
รายละเอียด
IP 54.225.38.2
ออนไลน์ 3 คน
จำนวนผู้เยียมชม 259,866 คน
  Skip Navigation Linksหน้าแรก > สมาชิก > ลงทะเบียนสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน *
(สงวนการตั้งชื่อใช้ตัวอักษรได้เฉพาะ [A-Z,a-z,0-9,_,-] ความยาว อย่างต่ำ 4 ตัวอักษร ไม่เกิน 45 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน *
(ความยาวไม่เกิน 15 ตัวอักษร)
ยืนยัน รหัสผ่าน *

ชื่อ-นามสกุล *
E-mail*
(ตัวอย่าง : example@gmail.com)

   
 
ลงทะเบียน
   
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th