20
สิงหาคม
2561
รายละเอียด
IP 54.225.38.2
ออนไลน์ 26 คน
จำนวนผู้เยียมชม 259,889 คน
  Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร [ ประกาศวันที่ : 17-08-2018 ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อโปรเจ็คเตอร์จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ประกาศวันที่ : 17-08-2018 ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียูจำนวน ๑ เครื่อง [ ประกาศวันที่ : 17-08-2018 ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ประกาศวันที่ : 16-08-2018 ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อพานธูปเทียนแพ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ประกาศวันที่ : 09-08-2018 ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ประกาศวันที่ : 09-08-2018 ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และรูปพระบรมฉายาลักษณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ประกาศวันที่ : 09-08-2018 ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมระบบท่อน้ำทิ้งซิ้งค์อ่างล้างจานและล้างผัก [ ประกาศวันที่ : 09-08-2018 ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ประกาศวันที่ : 09-08-2018 ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ประกาศวันที่ : 09-08-2018 ]
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) [ ประกาศวันที่ : 08-08-2018 ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างบริการกำจัดปลวกอาคารสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ประกาศวันที่ : 08-08-2018 ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาธุรกิจสตรีและครอบครัว (Co-Working Space) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ประกาศวันที่ : 08-08-2018 ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพหลักสูตร ๓๖๐ ชั่วโมง แผนกนวดแผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ประกาศวันที่ : 02-08-2018 ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพหลักสูตร ๗๒๐ ชั่วโมง แผนกอาหารและเบเกอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ประกาศวันที่ : 02-08-2018 ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ประกาศวันที่ : 02-08-2018 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) รอบที่ ๒ [ ประกาศวันที่ : 31-07-2018 ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อชุดสังฆทาน (เครื่องไทยธรรมถวายพระ) จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ประกาศวันที่ : 23-07-2018 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) รอบที่ ๑ [ ประกาศวันที่ : 20-07-2018 ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ประกาศวันที่ : 19-07-2018 ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจัดกิจกรรมจิตอาสา "ศูนย์ฯ สตรีทำดีเพื่อสังคม" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ประกาศวันที่ : 12-07-2018 ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ประกาศวันที่ : 12-07-2018 ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพหลักสูตร ๗๒๐ ชั่วโมง แผนกเสริมสวยสตรี ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ประกาศวันที่ : 09-07-2018 ]
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) [ ประกาศวันที่ : 05-07-2018 ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพหลักสูตร ๗๒๐ ชั่วโมง แผนกอาหารและเบเกอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ประกาศวันที่ : 03-07-2018 ]
Page 1 of 5 (106 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
Next

 
เว็บไซต์พันธมิตร
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th