20
เมษายน
2561
รายละเอียด
IP 54.224.44.168
ออนไลน์ 20 คน
จำนวนผู้เยียมชม 238,424 คน
  Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 63 รายการ [ ประกาศวันที่ : 15-01-2018 ]
เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน ๑ คัน [ ประกาศวันที่ : 08-01-2018 ]
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) [ ประกาศวันที่ : 30-11-2017 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) [ ประกาศวันที่ : 23-11-2017 ]
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พร้อมสิ่งประกอบ [ ประกาศวันที่ : 10-11-2017 ]
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) [ ประกาศวันที่ : 07-11-2017 ]
(๒) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พร้อมสิ่งประกอบ (เพิ่มเติ่ม) [ ประกาศวันที่ : 31-10-2017 ]
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พร้อมสิ่งประกอบ [ ประกาศวันที่ : 31-10-2017 ]
(ข่าวใหม่) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ ประกาศวันที่ : 18-10-2017 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการปรับปรุงต่อเติมอาคารแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าพร้อมสิ่งประกอบ [ ประกาศวันที่ : 12-10-2017 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ คัน [ ประกาศวันที่ : 29-09-2017 ]
ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ [ ประกาศวันที่ : 21-08-2017 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ครั้งที่ ๒) [ ประกาศวันที่ : 16-05-2017 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ครั้งที่ ๑) [ ประกาศวันที่ : 05-05-2017 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปี2560 ประกาศ วันที่ 20 เม.ย.2560 [ ประกาศวันที่ : 20-04-2017 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเลขที่ ๑/๒๕๖๐ [ ประกาศวันที่ : 07-10-2016 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเลขที่ ๑/๒๕๕๙ [ ประกาศวันที่ : 27-05-2016 ]
ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด รถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน ๑ คัน [ ประกาศวันที่ : 20-04-2016 ]
ประกาศ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจากการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม [ ประกาศวันที่ : 28-12-2015 ]
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา [ ประกาศวันที่ : 22-12-2015 ]
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องการขายทอดตลาดทรพย์สินชำรุดประเภทเครื่องพิมพ์ ของโรงพิมพ์ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลางจำนวน ๑๒ รายการ [ ประกาศวันที่ : 24-11-2015 ]
รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน ๑ อัตรา [ ประกาศวันที่ : 23-11-2015 ]
ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณย์ยานพาหนะขนส่ง [ ประกาศวันที่ : 06-11-2015 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเลขที่ ๑ / ๒๕๕๘ (ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ๒ ชั้น) [ ประกาศวันที่ : 08-10-2015 ]
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน [ ประกาศวันที่ : 16-09-2015 ]
Page 1 of 3 (69 items)
Prev
[1]
2
3
Next

 
เว็บไซต์พันธมิตร
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th